Vårt engasjement i Zambia

Sammen med veldedighetsorganisasjonen Response Network sponser vi lokalbefolkningen i byene rundt Livingstone, Zambia, med materialer slik at befolkningen selv kan føle eierskap, drive prosjekter og bygger skoler. Istedenfor å la folket føle seg små og fattige, ønsker vi å dyrke optimisme og rikdom i form av at de skal klare å utvikle seg selv. Dette er et prosjekt vi har vært en del av siden 2004 og vi er stolte av å drive hjelp til selvhjelp.

One Percent Movement

Hvert år gir Academic Work-gruppen 1% av overskuddet til et utdanningsprogram i det sørlige Zambia, administrert av organisasjonen Response Network. Ansatte ved Academic Work kan også bli med i programmet ved å gi 1% av sin nettolønn til «Academic Work Sponsorship Program» et program som sørger for at barn får utdanning. Vi har troen på One Percent Movement og at flere av oss er i stand til å dele minst én prosent av nettoinntekten, da én prosent trolig ikke vil ha enorm innvirkning på hverdagen, men kan gjøre en vesentlig forskjell for andre.

Per dags dato støtter vi tre ulike prosjekt, alle relatert til utdanning:

  • Community Education Program: Donasjon og støtte til byer som vil organsiere seg og blant annet bygge skoler.
  • Sponsor Program (Kubala Girls): Finansiering av jenters skolegang.
  • Skills Training: Stipend og støtte til jenter som fortsetter sin utdanning.

Besøk i Zambia

Årlig arrangeres det tur til Zambia for de som har vært ansatt i Academic Work i 7 år eller mer, og som har valgt å gi 1% av lønnen sin til prosjektet. Det åpner opp for å se hvordan prosjektet går og for å følge den videre utviklingen. Samtidig som besøket rører oss, håper vi at personene vi treffer også forstår at vi kommer til å fortsette med dette arbeidet videre fremover. Dette prosjektet er så viktig, ikke bare for menneskene i Zambia, men også for oss som selskap. Vi har troen på at å sette fokus på andres fremgang hjelper oss å vokse som selskap og som individer.

Ambisjoner gjør det mulig

Vi har troen på at utdanning er grunnmuren for at mennesket skal utvikle seg og vokse. Utdanning forbedrer livene, styrker helsen og danner mer stabile samfunn. Det er ambisjonene rundt som gjør Zambia-prosjektet mulig. Ambisjonene hos våre medarbeidere, samt ambisjonene og ønskene for de vi hjelper, gjør det mulig å gjennomføre, og for landsbybeboerne å lykkes.

Kubala girls

Programmet sørger for stipend til foreldreløse og sårbare jenter som ikke har noen til å betale for skolegangen sin. Målet er at jentene ved fullført utdanning skal kunne forsørge seg selv. Det er ambisjonen som ligger bak våre ansattes forpliktelse til Zambia. Denne ambisjonen har skapt forutsetningene for at disse jentene kan gå på skole, men fremfor alt er det jentenes egen ambisjon som vil skape forandring for seg selv og samfunnet deres. Det inspirerer oss, og vi tror og håper det kan gjøre en forskjell! Sponsorprogrammet inkluderer skolepenger, uniform og annet materiale som er nødvendig for grunnskole og videregående.

Les mer om hvordan sponsorprogrammet er strukturert og fungerer på Respons Network.

Les mer om vårt CSR og miljøarbeid
Del artikkelen