Bli kjent med programvareutvikler Andreas

Gode kollegaer og muligheten til å bestemme mye over sin egen arbeidsdag og arbeidsmetoder var noen av grunnene til at Andreas takket ja til en stilling i Teleplan Globe.

Etter et år med verneplikt i Forsvaret bestemte Andreas seg for å begynne på en master i Datateknologi ved NTNU i Trondheim med spesialisering i High Performance Computing og algoritmer. Da han var ferdig med masteren, startet han som software engineer i Teleplan Globe, hvor han nå jobber i FACNAV-teamet.

-Teamet mitt jobber med FACNAV (Forward Air Control and Navigation), som er et kommando- og kontrollsystem laget for Forsvaret. I utgangspunktet er FACNAV først og fremst ment som et verktøy for å forbedre, sikre og gjøre luft-til-bakke kommunikasjonen raskere.

Stort sett jobber Andreas med C# i Visual Studio, men bruker også litt Python for mindre oppgaver for å gjøre jobbhverdagen lettere for seg selv. Selve arbeidsoppgavene kan han velge ut ifra oppgaver som kommer frem i en Agile-prosess med kunden. Han beskriver sin arbeidsdag som veldig fleksibel.

-Som regel reiser jeg på jobb rundt klokken åtte, men blir det sene kvelder med venner kommer jeg på jobb mellom ni og ti. Jeg starter dagen med å pusle med noen oppgaver før alle som jobber på produktet samler seg for et daglig Standup-møte. Hvis det er noen møter på agendaen går jeg i dem. Hvis ikke, så løser jeg arbeidsoppgaver ut ifra backloggen til teamet. Jeg drar som regel hjem etter jeg har vært åtte timer på jobb. Noen ganger sitter jeg så godt inne i det at jeg ikke klarer å løsrive meg. Da opparbeider jeg meg timer som jeg kan ta ut i ekstra lønn eller ferie.

Andreas mener at det å kunne dra ut og besøke kunder for å se produktet og løsningen sin i bruk, samt det gode arbeidsmiljøet og fleksibiliteten, er det beste med å jobbe i Teleplan Globe.

-Å besøke kunden og se min fungerende løsning i bruk er absolutt et høydepunkt. Det å dra ut til forskjellige forsvarsbaser f.eks. Rygge flystasjon, er alltid veldig spennende. Særlig når de forteller meg hvor fornøyde de er!

-Det er et utrolig godt arbeidsmiljø. Jeg har gode kollegaer og muligheten til å bestemme mye over min egen arbeidsdag og arbeidsmetoder. Jeg opplever at mine kollegaer er fleksible, faglig engasjerte og veldig opptatt av å lage gode produkter. Her finnes mye kompetanse og store muligheter for utvikling og innovasjon.

Vil du jobbe i Teleplan Globe?

Se ledige stillinger
Del artikkelen