Hvorfor er Python et så populært programmeringsspråk?

Visste du at Van Rossum valgte navnet «Python» fordi han var i et lekent humør da han skulle finne på navn, og fordi han er fan av Monty Python?

Hva er Python?

Programmeringsspråket fra 1989 fornyer og oppdaterer seg hele tiden, og det er viktig for alle dets brukere. Det er verdens tredje mest populære programmeringsspråk, ifølge TIOBE Programming Community Index Oktober 2019.

Python er et utbredt og stadig mer brukt programmerings-språk, skapt av den nederlandske programvareutvikleren Guido van Rossum i 1989. Hans mål var å lage et programmeringsspråk, som skulle ligne på og være like enkelt å forstå som engelsk, intuitivt, men like kraftfullt som andre programmeringsspråk.

Python er et high-level programmeringsspråk, som bygger på enkel syntaks, lettlest koding og språk-lignende kommandoer, det gjør det enkelt å lære, også for de uten teknisk bakgrunn. Utviklere kan lære Python og lage programvareapplikasjoner svært raskt.

Hvorfor bruker man Python innen forskning og høyere undervisning?

Inngående og detaljert kunnskap til programmering har blitt nødvendig i et stigende antall arbeidsområder, også f.eks. innen forskning. Hvilket programmeringsspråk velger universiteter og høyskoler da, og hvorfor?

Data science handler om finne mening og mønster i datamengder, ikke ulikt det en vitenskapsforsker gjør. Innen forskningsmiljøet har programmering og datateknologi blitt en mye større del av arbeidshverdagen. Dagens forskere må kunne forstå og bruke avanserte databehandlingsprogrammer og kunne lage enkle programmer. Forskning får stadig større mengder med data til rådighet, ting skjer fort og utviklingshastigheten til et programmeringsspråk er en viktig faktor.

Kunnskap til programmering som praktisk forskningsverktøy kan hjelpe forskere til å organisere og håndtere data, løse avanserte utregninger og lage matematiske modeller, som gjør det lettere å forstå den vitenskapelige komplekse virkeligheten. Forskningsverktøyene, som studentene kommer til å møte i sin arbeidshverdag, krever relevant kunnskap. Derfor har f.eks. programmering i Python blitt et grunnfag i Biovitenskap ved UiO, hvor studentene bruker det til å lage et virtuelt biologisk laboratorium.

Noen høyskoler og universiteter som underviser i programmering, begynner å velge bort andre språk i grunnkursene, som f.eks. Java, til fordel for Python. Eksempelvis foretrekker noen faglærere ved informatikkstudiene ved Universitet i Oslo og Universitet i Bergen Python fremfor Java i undervisningen. Fordi man med Python kan begynne med enkel koding uten en masse avansert syntaks og bygge videre etter hvert som studentene lærer.

("Hello, world!")


Fra og med Python 3 må print skrives slik: print("Hello, world!"). Tidligere kunne man skrive print "Hello, world!" uten ().

Python et klokt førstevalg?

Python kan være et klokt førstevalg, hvis man skal lære grunnprinsippene i koding, fordi det er baserer seg på enkel og intuitiv koding. Læringsutbyttet er stort fordi man skriver hele kodelinjene selv, i hvert fall til å begynne med. Python-kode er lite kryptisk, lett å lese og skrive. Det er allikevel et kraftig og produktivt programmeringsspråk. For å lage en og samme applikasjon trenger du vanligvis færre linjer med koding med Python enn med f. eks Java.

Fordeler med å lære og bruke Python:

•Python er enkelt å lære , fordi det er intuitivt og ligner på vårt eget språk
•Det blir enklere å lære tankegangen og strukturen i koding med et intuitivt programmeringsspråk
•Python er et plattformteknisk-uavhengig programmeringsspråk, du kan bruke det uansett om du har MAC eller Windows-PC, og programmet oppdateres
•Med Python kan du arbeide fort og integrere systemer effektivt -rask utviklingshastighet
•Krever som oftest færre linjer med koding enn mange andre programmeringsspråk
•Koden er lettlest og har en klar oppbygging, den deles med innrykk framfor spesialtegn – det gjør det lettere og raskere å utvikle programmer
•Du finner veldig mange nettbaserte læringsressurser og fora for Python-brukere

For mange i IT-bransjen er det ikke nok å kunne Python. Det finnes mange andre lett tilgjengelige high-level programmeringsspråk. Den gode nyheten er, at de alle stort sett er nok så like. Har man lært et programmeringsspråk grundig, tar det mye kortere tid å lære andre nye språk. Det ligger derfor mye overføringsverdi i å lære f. eks Python.

Python er utviklet som et fritt programvare-prosjekt og kan lastes ned fra python.org

Kilder: uio, kode24, tiobe

Ledige IT-stillinger

Vi har mange spennende IT-stillinger hvor kunnskap i Python er etterspurt

Se ledige stillinger
Del artikkelen