Hva gjør en utvikler

Hva gjør egentlig en utvikler? Det kan være vanskelig å forstå siden det er en tittel som rommer veldig mye. For å få et litt bedre innblikk i utvikler-rollen tok vi en prat med en person som har stillingen Software Developer.

Hvilke arbeidsoppgaver kan man forvente seg?

Oppgavene som en utvikler har, kan variere veldig. Det oppgavene har til felles, er at du hele tiden jobber mot å løse logiske oppgaver. En PC skjønner i bunn og grunn kun + og – og denne typen ting. Derfor må man løse et problem ved å hele tiden bryte det ned i minst mulig steg sånn at en PC forstår hva den skal gjøre.

Som utvikler sitter du foran en PC, man vet hva man har å gjøre når man kommer på jobb. Derfra videre er det de vante stegene med at man til å begynne med får et problem som skal løses. Så skisserer du gjerne en løsning på ark før du går du inn og koder, så er det over til å teste og mest sannsynlig fungerer det ikke første gangen. Frem og tilbake med testingen for å få det til å fungere til slutt. Kodingen er egentlig en liten del, du bruker mye tid på å skissere problemet og teste det igjen og igjen, det er da du får en bra kode.

Det som er gøy med programmering er å se resultatene av det man gjør. Istedenfor at en person må sitte og gjøre det samme 120 ganger, kan vi ved bare å skrive et par linjer med kode gjøre sånn at den samme prosessen skjer automatisk, og alt personen da trenger å gjøre, er å trykke på en knapp.

Hvilke egenskaper bør man ha for å trives som utvikler?

Den viktigste egenskapen som en utvikler bør ha, er at du er glad i å løse problemer og ikke gir opp når du treffer på et hinder. Du bør også trives med å jobbe for deg selv, selv om mengde samarbeid og møtevirksomhet avhenger av bedriften du jobber i. Stereotypene som knyttes til oss, er at vi utviklere ikke er særlig sosiale, noe som til en viss grad kan stemme, til syvende og sist er det jo ikke mennesker vi jobber med.

En annen egenskap som man må ha, er det å være nysgjerrig. Du må ha et ønske om å forstå ting, en interesse for å skjønne hvorfor ting fungerer på den måten de gjør. «Hvordan fungerer denne duppeditten»?

Kommunikasjonsevner er også viktig, man må ha en tydelig kommunikasjon med de rundt seg. Eller så kan det fort skje, at du har sittet og jobbet med noe sidemannen løste for en uke siden.

Hvilken utdanning bør man ha?

Det finnes mange ulike veier man kan ta for å bli utvikler. Veldig mange av de som virkelige er gode i programmering har ingen formell utdanning, de er selvlærte. Hun mener allikevel, at det å ha en bachelor eller master i programmering eller å ha studert andre IT -relaterte fag, kan komme godt med. Selv har hun en realfagsbakgrunn med fokus på programmering.

Hun sammenligner programmering med et verktøy. Programmering er for en utvikler det samme som en hammer er for en snekker. Man kan ha veldig ulik type bakgrunn, men til syvende og sist må du lære deg å bruke en hammer hvis du skal jobbe som snekker. Som utvikler må du bruke programmering som ditt verktøy for å kunne gjøre det du egentlig er utdannet til.

Hvilke fremtidsutsikter finnes det for en utvikler?

Fremtidsutsiktene for utviklere er veldig gode på mange måter, det er den veien verden går. Det er et stort behov for utviklere og behovet kommer ikke til å bli mindre. Du trenger heller ikke mange års erfaring for å kunne få senior-rollene som IT- prosjektleder, IT-arkitekt, Utviklingssjef eller Produkteier.

Se alle våre ledige stillinger innen IT

Ledige IT-stilinger
Del artikkelen