Utviklingssamtaler med medarbeidere

Regelmessige personalsamtaler er grunnlaget for et godt samarbeid og forståelse for en medarbeider. Uansett om det på arbeidsplassen kalles utviklingssamtale, medarbeidersamtale eller noe annet, er møtene viktige både for sjef og medarbeider. Det å ha en avstemming med medarbeiderne skaper rom for å gå gjennom det som kanskje ikke tas opp i kontorlandskapet. Det skaper også en mulighet for å gi tilbakemelding til en medarbeider og be om medarbeiderens tilbakemeldinger. Iblant kan det være vanskelige samtaler og forberedelsene er viktige. Hvordan gjennomfører du en utviklingssamtale på best mulig måte? Nedenfor gir vi deg noen tips.

Forberedelse

Forberedelsene er viktige for å få mest mulig ut av møtet med medarbeideren. Ta aldri en utviklingssamtale på direkten. Send ut en agenda før møtet. Agendaen viser struktur og spørsmål i møtet og medarbeideren får tid til å forberede seg og tenke over spørsmålene. La det være rom i agendaen for eventuelle tillegg som er ønsket av medarbeideren.

Å lytte er nøkkelen

Ta deg tid til å lytte på medarbeideren og ikke stress gjennom samtalen. Tenk også over hvor ofte disse samtalene skal skje. Det å få kontinuerlig oppfølging og tilbakemelding har stor betydning. Det er viktig å ta vare på relasjonene på arbeidsplassen, og ved å kommunisere løpende med medarbeidere kan man bygge sterkere relasjoner.

Tilbakemelding fra medarbeideren

Glem ikke å be om tilbakemelding! Uten å ha god kontroll på hva som fungerer og hva som ikke fungerer i organisasjonen, blir det vanskeligere å skape utvikling. Sørg også for å ha en samtale når medarbeidere slutter. Det blir en viktig plattform for tilbakemelding og forståelse for hvordan organisasjonen fungerer i hverdagen.

Vi kan hjelpe!

Ved å få hjelp til bemanning eller leie av personale kan du som bedrift også få hjelp og avlastning når det gjelder medarbeidere, eksempelvis med utviklingssamtaler.

Academic Work tilbyr hjelp til bemanning og rekruttering. Vi tror at riktig person på riktig plass skaper store muligheter for bedriftene til å utvikle seg. Gjennom bemanning kan vi hjelpe deg med kortsiktige løsninger der du leier inn kompetanse etter behov. Vi løser også rekruttering der vi er til stede som en trygg partner gjennom hele rekrutteringsprosessen. For begge prosessene bestemmer vi sammen en kravprofil for tjenesten og deretter løser vi annonsering, utvalg og intervjuer. Du tar selvfølgelig den endelige beslutningen når vi presenterer en kandidat for deg. Kontakt oss under for å få vite mer.

Del artikkelen