Rekrutteringsprosessen - dette bør du vite

I Academic Work har vi en gjennomarbeidet og grundig rekrutteringsprosess. Den er tatt frem for at du skal ta rett avgjørelse og for at vi skal velge de rette kollegene. Thea har rollen som Talent Acquisition Manager og har ansvaret for våre interne rekrutteringsprosesser. Når du søker rollen som Account Manager hos oss vil du gå igjennom en rekke ulike steg. Under forteller Thea mer om hvordan prosessen ser ut.

Forberedelser

Rekrutteringsprosessen kan virke omfattende ved første øyekast. Stegene skal sikrestille at du har forutsetningene som trengs for å lykkes i rollen. Når vi spør Thea hvordan våre fremtidige kolleger kan forberede seg til prosessen forteller hun følgende:

«Les godt gjennom annonsen i forkant, besøk våre nettsider og kontakt oss gjerne om du har noen spørsmål. Tenk på at din opptreden og kommunikasjon gjennom hele prosessen er med på å danne vårt helhetsinntrykk av deg. Derfor setter vi stor pris på du er tilgjengelig, gir tilbakemelding underveis og bekrefter at du har fått informasjonen vi deler med deg.»

Hva skiller de beste kandidatene?

Gjennom sin erfaring med rekrutteringsprosesser har Thea truffet mange hundre kandidater og her trekker hun frem hva de beste kandidatene virkelig er gode på:

«Kandidater som har forberedt seg godt på de personlige egenskapene vi ser etter har alltid et godt utgangspunkt. Når de i tillegg kan komme med konkrete eksempler der egenskapene har kommet til syne fra studietiden eller arbeidserfaring blir intervjuopplevelsen mye bedre for begge parter».

«Det jeg også opplever som veldig positivt er ærlige svar, åpenhet og nysgjerrighet. Forbered spørsmål om rollen og bedriften, det viser både engasjement og interesse – og det liker vi». Som avslutning ønsker Thea at du tenker igjennom følgende: Hvorfor vil du jobbe som Account Manager i Academic Work? Vi stiller deg spørsmålet, så tenk deg godt om.

Lykke til! Og husk 5 minutes early is right on time!

Academic Work har høye mål for fremtiden. Et mål er å nå 20% markedsandel i Oslo, et annet er å åpne flere kontorer. For å få til dette er vi avhengige av å lykkes med å rekruttere nok ambisiøse og motiverte kolleger. Derfor rekrutterer vi Account Managere gjennom hele året, men med to hoved introduksjoner. I august og januar.

Vi opererer ikke med søknadsfrist når vi rekrutterer Account Managere. Ettersom vi søker flere nye kolleger til felles oppstart, tar vi ingen sjanser og vil derfor intervjue og signere aktuelle kandidater fortløpende. Vi anbefaler deg med andre ord å søke med en gang hvis du er motivert for rollen, og skulle det være noe som gjør at du nøler oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss for en oppklarende prat.

Se alle våre interne ledige stillinger
Del artikkelen