Personalkostnader

Det å ansette medarbeidere innebærer alltid personalkostnader for bedriften – uansett om bedriften selv blir arbeidsgiver eller om medarbeideren er konsulent og ansatt i et bemanningsbyrå eller et konsulentselskap. Kostnaden for personalet varierer stort og er avhengig av stilling, erfaring og rolle. Personalkostnadene og organiseringen av de ulike funksjonene er dessuten forskjellig, avhengig av hvilken personalløsning bedriften velger.

Hva koster en medarbeider?

Selv om nye medarbeidere er en investering i bedriftens utvikling, medfører de kostnader som det er viktig å være bevisst på. Ved ansettelse av en fast stilling vil det påløpe kostnader i tillegg til grunnlønnen. Ferievikarer, arbeidsgiveravgift, forsikringsavtaler og pensjon er noen av kostnadene som tilkommer og som det er viktig å ha kontroll på. Hva en medarbeider koster kan derfor variere, men ved å sette opp et personalbudsjett og se over alle kostnader blir det enklere å ha kontroll på alle elementene. Det finnes også ulike tilnærminger for å løse personalkostnadene som omhandler ansettelsesformer. Det går an å gjennomføre en egen rekrutteringsprosess for stillingen internt og ansette direkte i bedriften. Men det går også an å få ekstern hjelp. Ved å få bistand fra et bemanningsbyrå kan du for eksempel få fleksible og kostnadseffektive løsninger og hjelp gjennom hele rekrutteringsprosessen.

Hva koster innleid personale?

Kostnaden for innleid personale varierer forståelig nok mye, avhengig av hvilken kompetanse og profil bedriften søker. Academic Work arbeider med løsninger både for bemanning og rekruttering. Bemanning innebærer at vi ansetter personen og du leier inn etter behov. Vi starter alltid en ny rekrutteringsprosess for hvert enkelt oppdrag og rekrutterer personen basert på kravprofilen som vi sammen har satt opp.

Så hva er timeprisen på personalet gjennom bemanning? Det lar seg ikke besvare direkte, for det er mange faktorer som spiller inn. Er det en hel- eller deltidsstilling? En junior- eller seniorrolle? Ved å se over aspekter som dette, blir det enklere å finne ut hva kostnaden vil lande på. Fordelen med innleid personale via bemanning er at kostnaden blir mer fleksibel og at bedriftskundene kun betaler for timene som konsulenten har arbeidet. Bemanningsbyrået tar arbeidsgiveransvaret og personalkostnadene forbundet med den ansatte og fakturerer så bedriftskunden den avtalte timeprisen for det antall timer som konsulenten arbeider.

Vi i Academic Work kan hjelpe deg å finne riktige medarbeidere gjennom vår fleksible bemanningsløsning. Alternativt kan det være at personalbehovet ditt er mer konstant og langsiktig, da vil rekrutteringsløsningen vår passe bedre. Kontakt oss gjerne, så forteller vi mer!

Del artikkelen