Medarbeiderundersøkelse

Hva er en medarbeiderundersøkelse? Medarbeiderundersøkelsens mål er å få kunnskap om hvordan personalet trives på arbeidsplassen. En slik undersøkelse hjelper bedriftene til å forstå hva som fungerer godt og hva som bør utvikles for å skape en bedre arbeidsplass.

Hvordan kan man arbeide med en medarbeiderundersøkelse?

I tillegg til at en medarbeiderundersøkelse samler inn viktig informasjon, skaper den også engasjement og interesse for medarbeiderne og deres meninger. Som bedrift viser du at det er viktig å lytte til medarbeiderne for å forstå hva de synes er viktig. For medarbeiderne blir det dessuten også et godt forum for å påvirke arbeidsplassen.

Hvordan gjennomføre en medarbeiderundersøkelse.

Det finnes ulike måter å gjennomføre medarbeiderundersøkelser på. For å sikre så god informasjon som mulig fra undersøkelsen, er det viktig å ha en felles prosjektplan. Begynn med å se over hvilken type spørsmål du gjerne vil ha svar på og tenk deretter over hvordan spørsmålene skal utformes. Det kan variere mellom åpne spørsmål med fritekstsvar, flervalgspørsmål og spørsmål hvor medarbeiderne kan gradere svarene sine. Uansett hvilken spørsmålsform som anvendes, skal spørsmålene aldri være ledende. For å sikre gode svar kan det være verdifullt for medarbeiderne å få være anonyme. Dette gir som oftest ærligere svar. Det er også viktig å sikre en høy svarprosent, noe du gjør ved å forklare hvorfor alles svar er viktige for resultatet. Forklar formålet med medarbeiderundersøkelsen og at svarene fra denne danner grunnlaget for å fortsette å utvikle bedriften i riktig retning. Økt forståelse og påminnelser om formålet pleier å øke interessen fra medarbeiderne når det gjelder å svare på undersøkelsen.

Hvor ofte skal medarbeiderundersøkelser gjennomføres?

Det går an å gjennomføre ulike typer medarbeiderundersøkelser. En årlig og mer omfattende undersøkelse fungerer godt til å dykke dypt og få muligheten til å stille flere spørsmål. For ikke å la det gå et helt år mellom tilbakemeldingene fra medarbeiderne, kan det imidlertid være lurt å komplementere med mindre og kontinuerlige undersøkelser. Som bedrift kan du da raskere identifisere utfordringer og forbedringsområder og begynne å jobbe for å utbedre dem.

Oppfølging av medarbeiderundersøkelsen

Når resultatene av undersøkelsen er klare, er det på tide å se over dem, analysere og finne nøkkelspørsmål som du skal fokusere på. Når disse er identifisert, kan man sette opp en handlingsplan. Se over hva som skal gjøres, hvem som skal gjøre det og når det skal gjøres. Dersom flere kolleger er involverte, sørg for å beskrive problemene og løsningene så detaljert som mulig.

YPAI – en undersøkelse som hjelper deg til å bli en mer attraktiv arbeidsgiver

Hvert år gjennomfører Academic Work en undersøkelse vi kaller YPAI – young professional attraction index. Gjennom denne undersøkelsen får vi vite hva young professionals anser som viktig og attraktivt hos en arbeidsgiver. Resultatet av undersøkelsen kan gi deg som bedrift inspirasjon til å utvikle eller forandre bedriften til å passe for kommende generasjoner på arbeidsplassen. Les mer om resultatet fra YPAI.

Del artikkelen