Leie inn personale

Å få hjelp med bemanning innebærer å leie inn personale til bedriften. Konsulenter ansettes via et bemanningsbyrå, men arbeider så ute i en annen bedrift. Det å leie inn personale via Academic Work er en fleksibel og enkel bemanningsløsning som innebærer at du har riktig kompetanse på plass når du trenger det.

Hvorfor leie inn personale?

Det er ikke alltid det er riktig å ansette. Ved større organisasjonsforandringer, arbeidstopper eller når en bedrift raskt trenger å hente inn riktig kompetanse, kan det å leie inn personale gjennom bemanning være det smarteste valget. Å leie personale gir bedriften fleksibilitet og fungerer som en god hjelp ved personalplanlegging. Konsulentene arbeider den perioden behovet er til stede. Via bemanning kan Academic Work raskt hjelpe til med å fylle stillingene og vi tar hånd om hele rekrutteringsprosessen. Bedriftskunden tar så den endelige beslutningen om hvem som blir ansatt i stillingen. Vårt ekspertiseområde er young professionals, og via det store nettverket vårt kan vi finne personen som passer best for hver enkelt arbeidsplass.

Hva koster det å leie personale?

Prisingen avhenger helt av hvilken profil bedriften har behov for. Er det en seniorprofil innenfor et område hvor etterspørselen er stor, koster det mer enn om den etterspurte konsulenten ikke har like lang erfaring. Bemanningsløsninger være svært ulike og prisen varierer deretter. Gjennom å få hjelp fra Academic Work inngår vår service og støtte gjennom hele rekrutteringsprosessen. Dersom behovet for konsulenthjelp ikke er konstant, blir det en kostnadseffektiv løsning ettersom bedriften kun betaler for det antall arbeidstimer som konsulenten arbeider. Gjennom å leie inn personale slipper bedriftskunden mange administrative oppgaver og bemanningsbyrået blir konsulentens arbeidsgiver. Det frigjør tid til å kunne fokusere på kjernevirksomheten.

Når bedriftene søker en mer langsiktig løsning, kan det være riktig å satse på rekruttering. Academic Work kan hjelpe til med oppdrag for direkte rekruttering. I disse tilfellene tar vi hånd om hele rekrutteringsprosessen og deretter ansettes sluttkandidaten direkte i bedriften. Ta kontakt nedenfor for mer informasjon.

Del artikkelen