Lag en rekrutteringsstrategi

For at bedriften skal fortsette å utvikle seg er det viktig å rekruttere med et langsiktig perspektiv. Derfor er det viktig å lage en rekrutteringsstrategi som innebærer å vite hvilken kompetanse som trengs, og ha tilgang til en godt utarbeidet plan for hvordan denne kompetansen skal skaffes.

Hva er en rekrutteringsstrategi?

En rekrutteringsprosess kan ta uendelig mye tid og kreve mer ressurser enn de fleste virksomheter er klar over. Noen bedrifter velger å samarbeide med et rekrutteringsbyrå som velger ut aktuelle kandidater basert på en kravprofil, mens andre allerede har kjennskap til hvilke stillinger de vil streve med å attrahere nok søkere til, eller som vet hva vil/ikke vil fungere i en rekrutteringsprosess, men som det ikke nødvendigvis ligger en strategi bak. En rekrutteringsstrategi forenkler rekrutteringsprosessen i den form at man har en konkret oversikt over hvilke rekrutteringsbehov bedriften har, hvilke mål man har for prosessen og hvilke tiltak som gjør at man oppnår disse målene og finner den rette kandidaten.

Flere stillinger blir ikke lyst ut

Mange stillinger blir aldri utlyst i eksterne kanaler der de aktuelle kandidatene faktisk befinner seg, noe som fører til at mange arbeidssøkere ekskluderes i rekrutteringsprosessen. Samtidig viser tall fra NAVs bedriftundersøkelse 2021 at det fortsatt er høy mangel på arbeidskraft, og at 17 prosent av virksomhetene har hatt problemer med å få tak i rett kompetanse. I Academic Work har vi et nettverk av young professionals som sitter på den nyeste kompetansen, med et stort engasjement for å kickstarte sin karriere hos deg.

Les også: Slik lykkes du med digital onboarding

Last ned vår medarbeiderplan

Et eksempel på en rekrutteringsstrategi er å sette opp en medarbeiderplan. Ved å opprette en slik plan skaper du gode forutsetninger for å finne riktig medarbeider og kompetanse på lengre sikt. Denne planen bør også inkludere hvordan du skal oppnå aktuelle kandidater og tydeliggjøre hvilken verdi du kan tilby som arbeidsgiver.


Last ned guide

https://images.contentstack.io/v3/assets/blt1c89adfc9e28e775/blt4d947d8e3b01b7bf/61094c75f57b2f35921c3d51/WP_People_Plan.png

En rekrutteringsstrategi inneholder blant annet

Trenger du hjelp til å finne din neste medarbeider? Her kan du lese mer om hvordan vi kan hjelpe din virksomhet med rekruttering.

Annet nyttig

Trenger du hjelp til rekruttering?

Vi i Academic Work har lang erfaring innen rekruttering av young professionals innen flere fagområder. Det å bruke et rekrutteringsbyrå gjør at du kan fokusere mer på din kjernevirksomhet mens vi hjelper til med alt fra annonsering og intervjuer, til å presentere en aktuell kandidat for stillingen. Ta kontakt med oss for en uforpliktet samtale om hvordan vi kan løse dine rekrutteringsbehov.

Kontakt oss
Del artikkelen