Hvordan rekrutterer man personale?

Rekruttering av personale kan være en prosess som både er lang, kompleks og tidkrevende. Det gjelder ikke bare å rekruttere nytt personale, men også å rekruttere riktig personale til arbeidsplassen. Hvordan skal man gjøre personalrekrutteringen på riktig måte?

Hvordan rekrutterer man best?

Det finnes noen steg i rekrutteringsprosessen som er svært viktig å tenke godt gjennom for at denne skal bli så god og treffsikker som mulig. Et av disse er å ha en tydelig kravprofil. Dersom kravprofilen er godt utformet og alle kvalifikasjoner, kompetanse og egenskaper som bedriften søker er med i annonsen, gir dette mulighet for at riktige kandidater søker på stillingen. Når stillingsannonsen senere skal utformes, er det viktig å sørge for at kandidaten som søker på stillingen får et overblikk over bedriften. Slik kan vedkommende ikke bare anse seg som egnet til stillingen, men også til bedriften og dens verdier.

Slik foregår det når Academic Work skal rekruttere personale

For hver stilling som skal ansettes via rekruttering, settes det i gang en ny rekrutteringsprosess hos oss. Sammen bestemmer vi en kravprofil for stillingen – hvem vi skal finne. Deretter tar vi hånd om annonseringen, utvelgelsen og intervjuene før vi presenterer kandidaten for deg. Vi markedsfører alle stillinger vi rekrutterer til i det store nettverket vårt av young professionals. Helt siden begynnelsen har vi jobbet med young professionals – studenter og nyutdannede som er i starten av sin karriere – og bygd opp en sterk relasjon til disse. Young professionals utgjør en viktig investering for fremtiden, har sterk driv og høye ambisjoner.

Vi treffer målgruppen der de er

For å finne riktige kandidater til en rekruttering er det viktig å sikre at tilgangen på kandidater er god. Vi arbeider derfor aktivt med å tiltrekke og bygge relasjoner til young professionals gjennom digital markedsføring og eventmarkedsføring. Når vi velger ut kandidater er det viktig for oss at vi ikke benytter magefølelsen men ser på hvilke personlige egenskaper og kompetanse som er viktig for stillingen. Dette sammen med de formelle kvalifikasjonene og eventuell teknisk kompetanse. Vi gjennomfører alltid dybdeintervjuer for å bli bedre kjent med kandidatene og sikre at kompetansen er tilstede.

Vil du vite mer om rekruttering via Academic Work? Fyll ut skjemaet nedenfor for en uforpliktet prat om hvordan vi kan hjelpe dere å løse dagens eller fremtidige behov.

Del artikkelen