Har du behov for bemanning innen innkjøp?

Innkjøp er en viktig funksjon i mange bedrifter og ofte har innkjøpere det endelige ansvaret for mange funksjoner innenfor en bedrift. Innkjøp er et arbeidsområde hvor hektiske perioder er naturlige, men ikke alltid så enkle å forutsi. Bemanning er en god måte å raskt balansere arbeidsbelastningen på når de oppstår. Våre bemanningstjenester til innkjøpsfunksjoner eller andre økonomifunksjoner kan betjene både kortsiktige og langsiktige behov, på deltid eller fulltid. Bemanning er en fleksibel løsning både for arbeidsgiver og ansatt.

Ta kontakt med oss dersom du vil vite mer

Hvordan kan vi hjelpe til med bemanning på innkjøp?

Vi vet at det kan være vanskelig å fastslå hvor stor bemanning som er nødvendig til ulike tider. Sykmeldinger, foreldrepermisjoner og annet fravær er heller ikke alltid så lett å forutsi. Behovet innad i en bedrift endres ofte og det krever at bemanningen er fleksibel. En løsning på dette er å bruke et bemanningsbyrå med kompetanse på innkjøp.

Når du bruker bemanning vil bedriften din ikke bare få hjelp med hele rekrutteringsprosessen. Ettersom medarbeideren blir ansatt av Academic Work vil vi hjelpe deg med alle administrative oppgaver som lønn og tidsrapportering. På den måten kan du fokusere mer på bedriftens kjernevirksomhet! Vi kan også rekruttere til innkjøp.

Hvorfor er Academic Work den beste løsningen når du skal bemanne til innkjøp og økonomi?

En rekrutteringsprosess krever ofte kunnskap, energi og tid. Det er viktig å fastsette nøyaktig hvilket talent bedriften mangler og trenger hjelp til, samt vite hva man skal se etter hos en person. Dette er grunnen til at du velger Academic Work som din partner. En rekrutteringsprosess med våre bemanningstjenester gjøres alltid spesifikt for stillingen du har behov for, helt fra starten av.

Våre rekrutterere er eksperter innen ulike forretningsområder og bruker en spesiell rekrutteringsmetode for å sikre at den riktige kandidaten er funnet. Dagens marked er mer enn noen gang preget av konkurranse og det å finne de riktige menneskene kan være vanskelig. Rekrutterere fra Academic Work har lang erfaring og spisskompetanse for å sikre at den riktige kandidaten blir funnet.

Ulike stillinger innen innkjøp

Uansett hvilken stilling bedriften din trenger hjelp til, enten det er bemanning på fulltid eller deltid, er vi trygge på at vi kan hjelpe deg. Tidligere erfaring med bemanning innenfor innkjøp har gått ut på å finnefølgende stillinger:

  • Strategisk innkjøper
  • Operasjonell innkjøper
  • Innkjøpskoordinator
  • Global prosjektinnkjøper
  • Innkjøpsassistent
  • Økonomi

Vi kan også hjelpe til med bemanning innenfor økonomi og jus

Kontakt oss

Har bedriften din behov for personale? Ring oss på tlf. 21 30 53 01. Eller fyll ut opplysningene dine under, så tar vi kontakt med deg og ser på hvordan akkurat ditt behov for personale ser ut, uansett om det er nå eller i fremtiden.

Del artikkelen