Vi hjelper deg med bemanning til din bedrift

Våre tjenester

Ofte kan behovet for ansatte variere. Det kan være behov for å leie inn personer for en midlertidig periode ved arbeidstopper, sesongvariasjoner, prosjektarbeid, eller behovet for vikarer kan oppstå i forbindelse med fødselspermisjoner eller sykefravær. Vikarbyrå, bemanningsbyrå, innleie av personer – disse uforutsette behovene for å få inn personer raskt har mange ulike navn, men fellesnevneren er at de alle er av midlertidig karakter. Vi i Academic Work sørger for at du får riktig person på rett sted når du trenger det!

Kontakt oss

Når er det behov for bemanning?

Har du et vikarbehov og ønsker å leie inn en ny medarbeider, er bemanning riktig løsning. Det kan være at en eller flere av de faste ansatte i avdelingen din skal over i et prosjekt, og du får et vikarbehov som kan ta hånd om deres arbeidsoppgaver i mellomtiden. Andre eksempler kan være at dere opplever økt etterspørsel fra nye og eksisterende kunder, og du trenger en eller flere ressurser for å ta unna denne arbeidstoppen. Når du leier inn konsulentene for en midlertidig periode, ansettes de av Academic Work og vi vil stå som arbeidsgiver.

Derfor burde du bruke et bemanningsbyrå

Kostnadseffektivt og fleksibelt

En av de mange fordelene med bemanning er kostnadseffektivitet. Du betaler kun for de timene du behøver konsulenten. Det er også en veldig fleksibel ressursløsning ettersom bemanning gjøres ved behov – som for eksempel ved ansettelsesstopp eller ferie.

Tidsbesparende og treffsikkert

Å rekruttere nye medarbeidere kan være en tidkrevende prosess. Det er heller ikke alltid så lett å finne riktig medarbeider, spesielt med tanke på at det aldri har vært så høy konkurranse om kvalifisert arbeidskraft før. Kravprofil skal bestemmes, stillingsannonsen skal skrives, og du må gjennomføre intervjuer og ta beslutninger underveis. Dette hjelper vi deg med!


Personalansvar og utvikling

Når du har et vikarbehov og du ønsker å bruke et vikarbyrå, vil Academic Work stå som arbeidsgiver overfor konsulenten. Det vil si at vi håndterer alt av administrasjon og andre forhold som har med selve ansettelsen å gjøre. En Consultant Manager blir personens nærmeste leder, noe som gjør at du får hjelp med personalansvar, lønnsadministrasjon, utvikling og oppfølging.

Vi skreddersyr bemanningsløsninger

Vi ønsker at du skal bli fornøyd med prosessen og resultatet. Sammen med deg skreddersyr vi derfor den løsningen du har for ditt vikarbehov, enten det er omfang, flere personer eller en konkret kompetanse. Noe som er felles for samtlige stillinger er at vi har en grundig rekrutteringsprosess. Gjennom lang erfaring vet vi hva som kreves for at du som kunde får rett kandidat til ditt behov.

Finnes det ulemper ved å gå via et bemanningsbyrå?

Bemanning blir ofte sett på som en usikker ansettelsesform siden det ikke alltid er snakk om langvarige ansettelser. Det er også vanlig å tro at bemanningsbyråene velger og vraker når de skal sende ut konsulenter på oppdrag. Vi i Academic Work jobber ikke slik. Vi gjennomfører alltid en ny rekrutteringsprosess for alle stillingene som vi bemanner, og vi finner den personen som er best egnet til jobben. Vi har dessuten tro på langsiktige løsninger. Det vil si at dersom dere trives med den konsulenten dere har fått gjennom oss, og vedkommende trives som ansatt hos dere, er det fullt mulig å rekruttere medarbeideren til deres arbeidsplass dersom dere ønsker et langsiktig behov.

AW Academy

Med vårt søsterselskap AW Academy tilbyr vi intensivopplæring innen ulike kompetanseområder. Målet er å forberede og utdanne mennesker med de riktige egenskapene og ambisjonene, slik at de kan starte en ny karriere. På den måten sørger vi for at bedrifter har tilgang til kompetanse på områder der det eller kan være vanskelig å finne aktuelle kandidater. Les mer om AW Academy og book din neste medarbeider.

Les mer om AW Academy

Vi er et bemanningsbyrå som jobber med ulike fagområder

Hos oss kan du finne kompetanse innen ulike fagområder som IT, økonomi og salg. Velg blant områdene i listen under for å lese mer om de aktuelle bransjene vi kan hjelpe deg å dekke ditt bemanningsbehov til.

Fra en av våre kunder

«Iwmac har stor vekst og i tillegg stor variasjon av arbeidsmengde etter sesong. Jeg bruker alt for mye tid og kostnader ved å legge ut jobb annonse selv og vurdere en stor mengde med søknader og spørsmål. Med Academic Work trenger jeg bare å ta kontakt når jeg har et behov for bemanning. De vet hva jeg trenger og etter noen dager er både annonse lagt ut og jeg får oversendt oversikt på de mest passende kandidatene som de allerede har forhåndsintervjuet. Academic Work er solide og seriøse. Vi har brukt de i flere år og har vært svært fornøyd. De har stort eierskap til sin jobb og setter seg godt inn i våre behov.» - Roar Thonstad, Operation Manager

enter image description here

Trenger du et bemanningsbyrå?

Uansett om behovet ditt er kortsiktig eller langsiktig, kan du stole på at vi finner din neste medarbeider. Her kan du finne vår kontaktinformasjon, eller ta direkte kontakt med kontorene våre i Oslo eller Trondheim.

Del artikkelen